Point cloud (nokta bulutu)

İHA veya yersel yöntemlerle elde edilen 2 boyutlu fotoğrafların, bindirmeler ve yanal görüntüler ile yazılımlar tarafından eşleştirilerek, fotoğraf çözünürlüğü hassasiyetinde ürettiği 3 boyutlu noktalardı DEM, 3D Mesh Model ve Textured Model verilerinin altyapısını oluşturmaktadır. Fotogrametrik verilerin, 3 boyutlu tüm ürünleri noktalar ve bu noktalardan oluşan bulut verilerinden meydana gelmektedir. Topografik ve batimetrik haritalar ve 3D CAD ve Yapı Bilgi Modelleri, Animasyon ve sanal gerçeklik gibi alanlarda çoğunlukta kullanılmaktadır.

Leave a comment