Ortofoto; Hava fotoğraflarının çekildikten, distorsiyon, eğiklik ve yükseklik hataları giderildikten sonra, koordinatlı hale getirilen fotoğraflardır..

True ( Gerçek) Ortofoto: Normal ortofotodan farklı olarak fotoğrafların çekim açılarından kaynaklanan hataların, DSM*** kullanılarak elde edilen ortogonal ortofotolardır. True ortofotolarda koordinat değerleri proje çizimi ile örtüşmektedir.

Fotogrametride en sağlıklı yöntem fotogrametrik kameralar ile elde edilen fotoğraflardan yapılan çizim ve ortofotolardır.

 

***DSM: Digital Surface Model (Dijital Yüzey Modeli): Yeryüzüne ait konum ve yükseklik bilgilerinden elde edilen, yalın arazi yüzeyinin yanında bitki örtüsü, ağaç, bina vb. diğer tüm objelerin de dâhil edildiği matematiksel bir yüzeydir. Bu modeller, 3 Boyutlu kent modeli, sivil havacılık, silüet analizleri, rüzgar ve güneş enerjisi analizleri gibi çalışma alanlarının yanında topografya ile ilişkisi olan tüm birimlerin temel ihtiyacını oluşturmaktadır.

DEM (Digital Elevation Model)

Bir arazi yüzeyinin 3 boyutlu olarak tanımlayan ve araziye ait yükseklik verilerinden elde edilmiş bir sayısal modeldir. Verinin oluşumunda tamamıyla yükseklik verileri kullanılmaktadır. Bu model arazi yükseklik analizleri gibi birçok 3 Boyutlu uygulamalar için veri kaynağıdır. Arazi eğimi, arazi bakışı, havza alanı, eğim uzunluğu gibi özellikler model üzerinden belirlenebilmektedir. DEM verileri DSM ve DTM olarak ikiye ayrılmaktadır.

a) DSM: Digital Surface Model (Dijital Yüzey Modeli)

Arazide bulunan, ayırt edilebilir özellikteki tüm 3 boyutlu objelerin, yükseklik verileri ile oluşturulan yüzeyidir. Arazinin gerçek topografyasından ziyade, tüm objeleri yükseklik modelinde göstermektedir. Şehir modellemeleri, bitki örtüsünün takip edilmesi, kaçak yapıların izlenmesi gibi birçok yerde kullanılmaktadır.

b) DTM: Digital Terrain Model:

Arazinin gerçek topografyasının, diğer tüm öğelerden ayrılarak üretilmesiyle elde edilen yükseklik modelidir. DSM ile en büyük farkı, gerçek topografyayı göstermesidir. DTM elde edebilmek için nokta bulutu sınıflandırma ve DSM model üzerinden düzenlemeler yapılır.

 

Halihazır Harita

otrofotogorsel1

 • Saha çalışmaları, birçok ekibin uzun çalışma saatleri harcamasını, proje zaman çizelgelerini uzatmasını ve daha yüksek maliyetlere maruz kalmasını gerektirir.
 • Yalnızca yersel ölçü sistemleri ile hazırlanan halihazır haritalar gibi geleneksel çalışma sonuçlarını kullanarak söz konusu mülkü veya arsayı görselleştirmek zordur.
 • Kullandığımız insansız hava araçları ile santimetre düzeyinde doğruluk gereksinimlerini sağlayarak veri toplama ve işleme verimliliğini artırıyoruz. Böylelikle geniş alan verilerini kısa sürede toplayıp işleyebiliyoruz.

Sayısal Kadastro

ortofotogorsel2

 • Yüksek doğruluklu drone çözümlerini kullanarak çizimleri ve ekleri içeren gerçeklik modellerini hızla oluşturarak kadastro çalışmalarının verimliliğini artırıyoruz. Elde edilen verilerin istenilen koordinat sisteminde altlık olarak kullanılmasını sağlıyoruz.

Ağaç ve Bitki Örtüsü Takibi

ortofotogorsel3

 • Yoğun bitki örtüsüne sahip, genellikle dağlık alanların yaya olarak haritalanması zaman alıcı, pahalı ve operatörler için tehlikelidir.Toplanan veriler hem kapsam hem de ölçek açısından sınırlı olabilir ve bu da farklı ekiplerle paylaşılabilecek kapsamlı profiller oluşturmayı zorlaştırabilir.
 • Otomatik uçuşları kullanarak verileri toplamak, maliyetleri azaltmak ve saha çalışma saatlerini azaltmak için hızla havalanıp ağaçlar, bitki örtüsü, nehirler, göller ve daha fazlasına hakim oluyoruz.
 • Ayrıca yüzey sularının haritalanması uzun saatler ve birçok insan gerektirirken, çevreye yürüyerek ulaşmak zor olabilir. Uydu verileri pahalıdır ve talep üzerine erişilmesi çok zordur, çözünürlük ve veri doğruluğu açısından ortalamanın altındadır. Hava görüntüleri, su kütlelerini sınıflandırmaya, su seviyelerini tahmin etmeye ve izlemeye yardımcı olur.

İnşaat Takibi

ortofotogorsel4

 • Çok sayıda ekip içerdiğinden ve geniş bir alana yayılabileceğinden inşaat projelerini takip etmek ve denetlemek zordur. Yerinde sabit kameralar, tüm alana ayrıntılı ve yeteri kadar hakim olamaz ve kritik ilerleme bilgilerini yakalayamaz. Çok fazla video çekimi, kritik ayrıntıları gölgede bırakarak projenin belirli alanlarını izlemeyi zorlaştırabilir.
 • Sahip olduğumuz ekipmanlar ile  talep üzerine sitenin doğru 2D haritalarını ve 3D modellerini oluşturabilir, dinamik değişiklikleri veya günlük ilerlemeleri izleyebiliriz.

Yapı Denetimi

ortofotogorsel5

 • Geleneksel denetimler genellikle ekiplerin çatılarda ve iskelelerde yürümeyi gerektiren manuel, iple erişim tekniklerini uygulamasını gerektirir. Bu zaman alıcı ve tehlikelidir.
 • Binayı bütünüyle görselleştirmek genellikle zordur ve manuel denetimler standartlaştırılmış dijital sonuçlar üretmez.
 • Rutin inceleme ve bakımı kolaylaştırmak için bir binanın ayrıntılı yüksek çözünürlüklü ayrıntılı fotoğraflarını çekerek, lisanslı ve güvenilir yazımlarımızla modelini hızla oluşturabiliriz.