Mimarlık, Mühendislik, İnşaat ve Ölçme

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat

Drone Çözümleri ile Harita, Model ve İnceleme
İş Akışlarını Otomatikleştirin ve Varlıklarınızı Dijitalleştirin

AEC'nin Temel Faydaları

Mimarlık Mühendisliği

Drone’ları kullanarak ayrıntılı, kesin veriler elde etmek için büyük çalışma alanlarını haritalıyoruz. 2B haritalar ve 3B modeller, ekiplerin proje planlamasını ve tasarımlarını optimize etmesine yardımcı oluruz.

İlerleme izleme

Drone çözümleri, görüntü birleştirme ve 3D modelleme yazılımı ile birlikte ekiplerin sahadaki ilerleme ve kaynak tahsisi konusunda tam bilgi sahibi olmasına yardımcı olarak projeleri zamanında ve yolunda tutuyoruz.

Yapı Denetimi ve Bakımı

Denetim ve bakım sürecini dijitalleştirmek için binaları hızla haritalıyor ve modelliyoruz, böylece personeli güvende tutarken maliyetleri azaltıyoruz.

Stok Hacmi

Havadan görüntülerle oluşturulmuş 3B modelleri kullanarak stokların ve inşaat agregalarının doğru hacim ölçümlerini elde ediyoruz.

Miras Alanı Modellemesi

Kültürel ve doğal miras alanlarının ayrıntılı 3B modellerini oluşturun, varlıkları koruma ve eğitim için dijitalleştiriyoruz.

Mimarlık Mühendisliği

Mimarlık Mühendisliğinde Zorluklar

Kesin konum verilerinin olmaması, BIM tasarımlarını, yol vektör haritalarını ve uydu görüntülerini hizalamayı zorlaştırarak zaman ve işçilik maliyetine neden olur.

2D tasarımlar, tasarımı tam olarak görselleştirmek için gereken uzamsal bilgileri gösteremez.

BIM tasarımları gerçeklik modelinden oldukça farklı olabilir, bu da tasarımın görselleştirilmesini ve doğrulanmasını zorlaştırır.

Drone’lar Mimarlık Mühendisliğini Nasıl Güçlendirir?

Tasarımları görselleştirmek için BIM modellerine kolayca yerleştirilebilen doğru konumlandırma verileriyle 3B modeller oluşturuyoruz.

Tasarımlar, çeşitli GIS yazılımlarıyla uyumlu, drone ile oluşturulmuş 3B modeller kullanılarak optimize ediyoruz.