Fotogrametri

Fotogrametri, dijital veya basılı fotoğraflardan ölçüm yapma ve haritalama bilimidir. Hava fotogrametrisi, yerdeki aynı noktaları iki veya daha fazla farklı perspektiften gören stereo hava fotoğraflarında ölçülen 2B koordinatları kullanarak yerdeki 3B koordinatların doğru haritalanmasını sağlar.
Fotogrametri